امیر آقابابایی

کارشناس نرم افزار

تحلیل گر بنیادی بورس

تحلیل گر تکنیکال فارکس و ارزهای دیجیتال

بیزنس کوچینگ

امیر آقابابایی

کارشناس نرم افزار

تحلیل گر بنیادی بورس

تحلیل گر تکنیکال فارکس و ارزهای دیجیتال

بیزنس کوچینگ

برچسب: عادتهای اتمی

1399-03-25 جمع بندی نهایی عادتهای اتمی و معرفی اپلیکیشن های کنترل عادت
بهبود فردیقوانین جذبکتابمهارتهای ارتباطیموفقیت
1399-03-20 چارچوبی برای پایبندی به عادتها
بهبود فردیقوانین جذبکتابمهارتهای ارتباطیموفقیت
1399-03-15 عادتهای لذت‌ بخش
بهبود فردیقوانین جذبکتابمهارتهای ارتباطیموفقیت
1399-03-10 آسان‌سازی عادت‌ها
بهبود فردیقوانین جذبکتابمهارتهای ارتباطیموفقیت