امیر آقابابایی

کارشناس نرم افزار

تحلیل گر بنیادی بورس

تحلیل گر تکنیکال فارکس و ارزهای دیجیتال

بیزنس کوچینگ

امیر آقابابایی

کارشناس نرم افزار

تحلیل گر بنیادی بورس

تحلیل گر تکنیکال فارکس و ارزهای دیجیتال

بیزنس کوچینگ

برچسب: دارن هاردی

1399-02-15 دفترچه هدف گذاری کتاب بهترین سال زندگی تو
بهبود فردیکتابمهارتهای ارتباطیموفقیت
1399-02-15 جمع بندی نهایی کتاب بهترین سال زندگی تو
بهبود فردیکتابمهارتهای ارتباطیموفقیت
1399-02-10 تمرین قدم هشتم : دست به کار شوید !
بهبود فردیکتابمهارتهای ارتباطیموفقیت
1399-02-10 قدم هشتم : دست به کار شوید !
بهبود فردیکتابمهارتهای ارتباطیموفقیت