امیر آقابابایی

کارشناس نرم افزار

تحلیل گر بنیادی بورس

تحلیل گر تکنیکال فارکس و ارزهای دیجیتال

بیزنس کوچینگ

امیر آقابابایی

کارشناس نرم افزار

تحلیل گر بنیادی بورس

تحلیل گر تکنیکال فارکس و ارزهای دیجیتال

بیزنس کوچینگ

برچسب: دارن هاردی

1399-01-05 تمرین قدم اول : «چرا» مهمتر از «چگونه» است !
بهبود فردیکتابمهارتهای ارتباطیموفقیت
1399-01-05 قدم اول : «چرا» مهمتر از «چگونه» است !
بهبود فردیکتابمهارتهای ارتباطیموفقیت
1399-01-01 بهترین سال زندگی تو ، مقدمه
بهبود فردیکتابمهارتهای ارتباطیموفقیت