امیر آقابابایی

کارشناس نرم افزار

تحلیل گر بنیادی بورس

تحلیل گر تکنیکال فارکس و ارزهای دیجیتال

بیزنس کوچینگ

امیر آقابابایی

کارشناس نرم افزار

تحلیل گر بنیادی بورس

تحلیل گر تکنیکال فارکس و ارزهای دیجیتال

بیزنس کوچینگ

برچسب: جیمز کلییر

1399-03-05 پاداش ، انگیزه پایبندی به عادت‌های جدید
بهبود فردیقوانین جذبکتابمهارتهای ارتباطیموفقیت
1399-02-30 ساختن عادت‌های جدید
بهبود فردیقوانین جذبکتابمهارتهای ارتباطیموفقیت
1399-02-25 عادت چیست ؟
بهبود فردیقوانین جذبکتابمهارتهای ارتباطیموفقیت
1399-02-20 عادت‌های کوچک ، تأثیرات بزرگ
بهبود فردیقوانین جذبکتابمهارتهای ارتباطیموفقیت